Arhivske fotografije/Archive photographs
Pri raziskovanju Plečnikovih vernakularnih potez smo se posvetili predvsem bogati zapuščini v ljubljanskih arhivih.
Poleg Plečnikovih načrtov, ki prikazujejo stanje željenih oziroma že izvedenih sprememb in arhitekturnih posegov, smo v ljubljanskih arhivskih zbirkah iskali tudi stare fotografije. Na posnetkih, ki so bili narejeni v različnih časovnih obdobjih lahko sledimo Plečnikovemu pristopu in spreminjanju mestnega tkiva. Nekatere zbrane fotografije namreč prikazujejo lokacije pred Plečnikovim poseganjem, spet druge nam kažejo podobo po izvedbi arhitektovih načrtov. Vzoporejanje obeh je edino smiselno!
In researching Plečnik's super-vernacular gestures, we looked primarily at the rich legacy in the archives of Ljubljana.
In addition to Plečnik's plans, which show the state of the desired or already implemented changes and architectural interventions, we also searched for old photographs in Ljubljana's archive collections. These images, taken at different times, trace Plečnik's approach and the changes in the urban fabric. Some of the photographs collected show the locations before Plečnik's intervention, others show us the image after the architect's plans were implemented. The juxtaposition of the two is the only sensible one!
Vir: ZAL fototeka (SI ZAL, LJU 0342)
Source: ZAL fototeka (SI ZAL, LJU 0342)