Beam/Beam
BEAM, lesena igrača, ki so jo navdihnili Plečnikovi arhitekturni detajli
Miha Gašperin
Les
2022

Čeprav Plečnik na splošno velja za resnega asketa, je njegovo delo pogosto zelo nagajivo. Ta vidik njegovega pristopa smo želeli poudariti z oblikovanjem kompleta lesenih elementov, ki so jih navdihnili arhitekturni detajli enega od Plečnikovih zgodnejših del, kripte cerkve Svetega Duha na Dunaju. Lesena igrača navdihuje igro z obliko in kompozicijo ter ponuja neskončne možnosti pri gradnji kreativnih struktur.
BEAM, wooden building blocks, inspired by Plečnik’s architectural details
Miha Gašperin
Wood
2022

Though Plečnik is generally considered to have had a serious and ascetic personality, his work is oftentimes very playful. We wanted to emphasize this aspect of his approach by creating a set of wooden building blocks inspired by the architectural details from one of Plečnik’s earlier works, the crypt of the Church of the Holy Spirit in Vienna. Beam blocks educate and inspire play through form and composition, offering endless possibilities for building creative structures.