Pillar/Pillar
PILLAR, linija keramičnih vaz, ki so jo navdihnili Plečnikovi arhitekturni detajli
Maruša Mazej, Brina Steblovnik
Lokalno kopana glina
2022

Kolekcija keramičnih vaz Pillar je sestavljena iz dveh modularnih oblik, ki so jima dodani cilindrični in oglati detajli v različnih kompozicijah. Navdih za obliko je študija Plečnikovih stiliziranih oblik posod, ki jih pogosto najdemo v njegovem arhitekturnem jeziku. Keramika, uporabljena za izdelavo stebra, je lokalnega izvora, kar je v skladu s Plečnikovim spoštljivim odnosom do ljudske obrti.
PILLAR, ceramic vase design system, inspired by Plečnik’s architectural details
Maruša Mazej, Brina Steblovnik
Locally sourced clay
2022

The ceramic vases collection, Pillar, consists of two modular shapes to which cylindrical and cubical details are added in a variety of compositions. The form is inspired by the study of Plečnik’s stylized vessel forms, which can be found in numbers in his architectural language. The ceramic material used for the production of Pillar is locally sourced, which aligns with Plečnik’s respectful approach towards vernacular crafts.